Detail produktu

Software pro pokročilou identifikaci minerálních fází vzorků na bázi AI

JONÁK, M. JEŽEK, Š. BURGET, R. MYŠKA, V. MEZINA, A. DORAZIL, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro pokročilou identifikaci minerálních fází vzorků na bázi AI umožňuje automatickou segmentaci a identifikaci zrn a minerálnı́ch fází ve vzorku TIMA projektu. Software s pomocı́ série konvolučních neuronových sítí (Transformer, U-Net a ResNet) automaticky provede segmentaci a klasifikaci dat z TIMA projektu a uživateli umožní výsledek prohlížet a v případě potřeby znovu analyzovat s jinými parametry analýzy.

Klíčová slova

Minerální fáze;SEM;umělá inteligence

Datum vzniku

31. 12. 2023

Umístění

Online: https://www.utko.fekt.vut.cz/software-pro-pokrocilou-identifikaci-mineralnich-fazi-vzoru-na-bazi-ai

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www