Detail projektu

Testování FV střídače

Období řešení: 15.03.2022 — 30.06.2022

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Vojtek Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vrána Michal, Ing. - spoluřešitel

Útvary

oddělení-EEN-CVVOZE
- příjemce (22.03.2022 - nezadáno)
Sparkinvest s.r.o.
- objednatel (22.03.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2022-03-15 - 2022-12-31)