Project detail

Future Electronics for Industry 4.0 and Medical 4.0

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2028

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder (2023-02-16 - 2028-12-31)

On the project

Hlavním cílem je vytvoření synergetického systému mezioborové spolupráce mezi výzkumem a komerčními firmami pro vytváření podmínek pro realizaci inteligentních struktur součástek, senzorů, modulů a systémů a konektivitou se sníženými náklady výroby, vysokou spolehlivostí pro snižování závislost na dovozu a zároveň k uplatnění v konkurenci na globálních trzích k naplňování trendu Průmysl 4.0, Medicína 4.0.

Description in English
The main goal is to create a synergetic system of interdisciplinary cooperation between research and commercial companies to create conditions for the implementation of intelligent structures of components, sensors, modules and systems and connectivity with reduced production costs, high reliability to reduce import dependence and at the same time to compete in global markets. to fulfill the trend Industry 4.0, Medicine 4.0.

Mark

TN02000067

Default language

Czech

People responsible

Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Číka Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kadlec Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Provazník Valentine, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Central European Institute of Technology BUT
- (2022-03-15 - 2022-03-17)
Cybernetics and Robotics
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
Department of Biomedical Engineering
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
Department of Electrical and Electronic Technology
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
Department of Telecommunications
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2023-01-01 - 2028-12-31)

Results

MOŽNÝ, R.; MAŠEK, P.; MOLTCHANOV, D.; ŠTŮSEK, M.; MLÝNEK, P.; KOUCHERYAVY, Y.; HOŠEK, J. Characterizing Optimal LPWAN Access Delay in Massive Multi-RAT Smart Grid Deployments. Internet of Things, 2024, vol. 1, no. 1, p. 1-43. ISSN: 2542-6605.
Detail