Project detail

NCK MESTEC2 - NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2

Duration: 01.01.2023 — 31.12.2028

Funding resources

Technologická agentura ČR - 2. veřejná soutěž: Program Národní centra kompetence

- whole funder (2023-01-18 - 2031-12-31)

On the project

Projekt navazuje na úsilí vyvíjené v průběhu iniciačního projektu a v rámci definovaného konsorcia smluvních stran otevírá novou kapitolu řešení dílčích projektů v rámci 1. rozvojového projektu. NCK Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC) bylo ustanoveno za účelem soustředění kapacit jednotlivých pracovišť jeho členů ve prospěch řešení projektu TAČR, dílčích a komplementárních projektů a rozvíjení komercializačních aktivit v rámci vymezené společné výzkumné agendy. Navazující projekt zahrnuje 6 pracovišť z řad VO a 25 vývojových kapacit firem. Zaměření NCK je navrženo na základě kombinace víceoborových výzkumných specializací (konstruování, mechanika, elektrotechnika, chemie, biologie, senzorika, materiálové inženýrství, virtuální navrhování apod.), které směřují ke třem vzájemně provázaným technologickým oblastem, jejichž uplatnění je zacíleno prioritně na strojírenskou výrobu pro 21. století. Výzkumná agenda NCK zahrnuje výzkumné programy Pokročilé materiály, Povrchové inženýrství a tribologie, Transportní jevy a energie, Aditivní výroba a Mechatronické systémy.

Keywords
NCK; Národní centrum kompetence; MESTEC; strojírenství; pokročilé materiály; aditivní technologie; mechatronika; chytré technologie; virtuální dvojčata; povrchové inženýrství; tribologie; transportní jevy a energie; mechatronické systémy

Mark

TN02000010

Default language

Czech

People responsible

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Hadaš Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Svoboda Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

NETME Centre
- (2022-03-08 - not assigned)
NCC MESTEC - Advanced Materials Division
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
NCC MESTEC - Division of Solid Mechanics and Mechatronics
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
NCC MESTEC - Machine and Industrial Design Division
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
NCC MESTEC - Production Machines and Robotics Division
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
NCC MESTEC - Special Fluid Machines Division
- (2023-01-01 - 2028-12-31)
NCK Mestec - CVVOZE
- (2023-01-01 - 2028-12-31)

Results

MOHAMMAD, H.; VLAŠIC, F.; ŽÁČEK, J.; MAYA, B.; MAZAL, P. Using acoustic emission for condition monitoring of the main shaft bearings in 4-point suspension wind turbine drivetrains. Nondestructive Testing and Evaluation, 2023, vol. 23 Nov 202, no. 23 Nov 2023, ISSN: 1058-9759.
Detail