Detail projektu

Empirický rámec marketingové strategie technologických start-upů: Metoda Lean Start-up

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Startupy jsou brány za důležitý aspekt ekonomického růstu, vytvářejí pracovní místa a podporují hospodářský rozvoj. Pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti je nutné zkoumat oblast marketingové strategie. Díky zjištěním v juniorském specifickém výzkumu 2021 byl vytvořen empirický rámec marketingové strategie technologických start-upů v závislosti na životním cyklu, který je nutné dále testovat. Prvotní oblastí validace empirického rámce je oblast metody Lean Start-up v praxi.

Označení

FP-J-22-7966

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ulč Jakub, Ing. - hlavní řešitel
Dostál Petr, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Karas Andrea, Ing. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šuňavcová Nikola, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav managementu
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)