Project detail

Řešení problematiky výzkumu v oblasti oceňování silničních a zvláštních vozidel.

Duration: 26.02.2020 — 31.12.2021

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2020-02-26 - 2021-12-31)

On the project

Cílem projektu je řešení problémových oblastí souvisejících s oceňováním vozidel. Hlavními problémy bylo zohlednit změny legislativy souvisejí s řešenou technickou oblastí, a to změny v oblasti cenového práva a práva znaleckého. Součástí projektu bylo provedení výzkumu na několika tisících vozidel Škoda Octavia, který byl zaměřen na posuzování vlivu poškození, resp. opravy na prodejnost vozidel. Vedlejším výstupem je zpracování problematiky do formy inovace znaleckého standardu, a to ve spolupráci technické rady složené z řad znalců a zástupců pojišťoven. Proběhla tedy mj. onovace znaleckého standardu č. I/2005 s ohledem na novou právní úpravu v oblasti oceňování, znaleckého práva a modernizaci konstrukce vozidel.

Keywords
oceňování vozidel; cena; hodnota; užitnost; tržní hodnota; znalecký posudek;

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Křižák Michal, Ing. - fellow researcher
Maxera Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Expertise in Mechanical Engineering, Analysis of Traffic Accidents and Vehicle Assessment
- (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

KLEDUS, R. a kol. Znalecký standard č. I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 217 s. ISBN: 978-80-7623-076-7.
Detail