Detail projektu

Národní ústav pro neurologický výzkum

Období řešení: 01.07.2022 — 15.12.2025

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Exceles

- plně financující

O projektu

V souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem populace a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických, a především neurodegenerativních chorob, s dosud nevyjasněnou etiologií a patogenezí, a neexistující preventivní či kauzální terapií, vzrůstá naléhavá potřeba jejich soustředěného výzkumu. Tento imperativ je o to významnější, že zdravotní a ekonomický dopad na naši společnost bude v následujících dekádách enormní. Proto je jednoznačně nutný rozvoj nezbytných složek výzkumu neurodegenerace v oblastech klinických, zobrazovacích, elektrofyziologických, molekulárně genetických, biochemických a neuropatologických markerů, etiopatogenetických mechanismů a experimentálních terapií. Téma neurodegenerace je v současné době aktuální zejména v souvislosti s pandemií COVID-19, která vedle interních komorbidit je spojena s rizikem rozvoje následných neurologických a psychiatrických onemocnění. Paralela se španělskou chřipkou, po které následoval epidemický výskyt von Economo encefalitidy s prudkým nárůstem postencefalitického parkinsonismu, jenž po letech přišel jako další devastující vlna, jsou proto historicky varovným příkladem. Porucha čichu spojené s infekcí COVID-19 nápadně připomínají prodromální stádium sporadické Parkinsonovy nemoci, která je s poruchou čichu neodmyslitelně spojena. První výzkumy skutečně naznačují, že COVID-19 patří mezi neurotropní viry s potenciálem neurodegenerativní procesy iniciovat. Neurodegenerativní mechanismy nejsou příčinou jen známých neuropsychiatrických onemocnění jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, ale je známo že se zásadním způsobem uplatňují během epileptogeneze, při vzniku schizofrenie, u geneticky podmíněných neurovývojových poruch dětského věku nebo dokonce jako důsledek opakovaných kraniotraumat spojených s kontaktními sporty. Naší povinností je proto hledat a rozpoznat potenciální biomarkery neurodegenerace s cílem poznat neuropatologické procesy, které je způsobují nebo modifikují. U neurodegenerativních onemocnění běžně dochází k akumulaci agregovaných proteinů, které se postupně šíří nervovým systémem podobně jako u prionových chorob. Současná věda již nabízí nástroje (např. RT-QuIC), kterými je možné detekovat schopnost abnormálních proteinů indukovat konformační změny nativních proteinů, což vede k rozpoznání neurodegenerativních procesů již v prodromálním stádiu. Projekt proto usiluje o zavedení podobných moderních metod do výzkumu vybraných neurologických onemocnění včetně postcovidového syndromu, a o zvýšení kvality základního a aplikovaného výzkumu doplněním a modernizací infrastruktury zúčastněných pracovišť a zároveň adekvátním zvýšením výzkumného potenciálu díky strategickému doplnění příslušných týmů.

Klíčová slova
neurodegenerativní choroby; poruchy pohybu; kognitivní poruchy; neurovývojové poruchy; Parkinosonova choroba; demence; Alzheimerova choroba; dětská mozková obrna; epilepsie; autismus

Označení

LX22NPO5107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (31.01.2022 - 15.12.2025)
Bioelektronické materiály a systémy
- spolupříjemce (01.07.2022 - 15.12.2025)

Výsledky

FAÚNDEZ ZANUY, M.; MEKYSKA, J. Analysis of Gender Differences in Online Handwriting Signals for Enhancing e-Health and e-Security Applications. Cognitive Computation, 2023, vol. 15, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1866-9956.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; MEKYSKA, J.; GOMEZ-VILDA, P.; BRABENEC, L.; ŠIMKO, P.; REKTOROVÁ, I. A Pilot Study on the Functional Stability of Phonation in EEG Bands After Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Parkinson's Disease. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, 2023, vol. 33, no. 6, ISSN: 0129-0657.
Detail

MRAČKOVÁ, M.; MAREČEK, R.; MEKYSKA, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Levodopa may modulate specific speech impairment in Parkinson's disease: an fMRI study. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION, 2023, vol. 1, no. 11, p. 1-7. ISSN: 0300-9564.
Detail

KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.; AHARONSON, V.; HARÁR, P.; GALÁŽ, Z.; RAPCSAK, S.; OROZCO-ARROYAVE, J. R.; BRABENEC, L.; REKTOROVÁ, I. Exploring digital speech biomarkers of hypokinetic dysarthria in a multilingual cohort. BIOMED SIGNAL PROCES, 2023, vol. 88, no. 2, p. 1-11. ISSN: 1746-8094.
Detail

BARTOŇ, M.; RAPCSAK, S. Z.; ZVONČÁK, V.; MAREČEK, R.; CVRČEK, V.; REKTOROVÁ, I. Functional neuroanatomy of reading in Czech: Evidence of a dual-route processing architecture in a shallow orthography. Frontiers in Psychology, 2023, vol. 13, no. 2023, p. 1-11. ISSN: 1664-1078.
Detail

KOVÁČ, D.; MEKYSKA, J.; BRABENEC, L.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; REKTOROVÁ, I. Research on Passive Assessment of Parkinson’s Disease Utilising Speech Biomarkers. In Pervasive Computing Technologies for Healthcare. Switzerland: Springer Nature, 2023. p. 259-273. ISBN: 978-3-031-34586-9.
Detail