Project detail

Analýza znalostní báze v oblasti matematických a statistických metod zpracování signálů

Duration: 05.11.2021 — 28.02.2022

On the project

Základním cílem smluvního výzkumu je provedení analýzy znalostní báze nejnovějších poznatků v oblasti matematických metod zpracování signálů pro detekci anomálií a statistických metod pro vyhodnocení nelineárního systému a vytvoření souboru poznatků, doplněných o řešení ukázkových úloh. V průběhu řešení projektu budou realizovány konzultace s pracovníky objednatele zaměřené na konkrétní otázky k dané problematice a k převzetí dílčích částí souboru poznatků

Keywords
matematické modelování, MATLAB,

Default language

Czech

People responsible

Bobalová Martina, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Dostál Petr, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Luhan Jan, Ing., Ph.D., MSc - fellow researcher
Michalíková Eva, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Novotná Veronika, doc. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Informatics
- (2021-11-08 - not assigned)

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2021-11-04 - 2022-02-28)

Results

NOVOTNÁ, V. Analýza teoretických poznatků v oblasti matematických metod analýzy signálů. 2022. s. 1-9.
Detail