Detail projektu

Eyes for Information, Communication, and Understanding

Období řešení: 01.09.2022 — 31.08.2026

O projektu

The overall goal of Eyes4ICU is the development of a research training programme regarding eye tracking research and applications within the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Network (DN). Within the Horizon Europe framework programme, MSCA-DN aims to support the career development of researchers and seeks to train highly-skilled early-stage researchers (ESRs) to stimulate entrepreneurship, creativity and innovation in Europe. The action aims at providing enhanced career perspectives for the ESRs in the academic and non-academic sectors through international, interdisciplinary and inter-sectoral cooperation and mobility.

Popis česky
Celkovým cílem Eyes4ICU je vývoj výzkumného vzdělávacího programu zaměřeného na výzkum sledování očí a aplikace v rámci Doctoral Network Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). V rámci rámcového programu Horizon Europe si MSCA-DN klade za cíl podporovat kariérní rozvoj výzkumných pracovníků a snaží se vyškolit vysoce kvalifikované výzkumné pracovníky v rané fázi (ESR), aby stimulovali podnikání, kreativitu a inovace v Evropě. Tato akce si klade za cíl poskytnout lepší perspektivy kariéry pro ESR v akademickém a neakademickém sektoru prostřednictvím mezinárodní, interdisciplinární a meziodvětvové spolupráce a mobility.

Klíčová slova
eye tracking, HCI, machine learning

Klíčová slova česky
eye tracking, HCI, strojové učení

Označení

101072410

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav počítačové grafiky a multimédií
- spolupříjemce (14.09.2021 - 31.08.2026)

Zdroje financování

Evropská unie - HORIZON EUROPE

- plně financující (2022-09-01 - 2026-08-31)