Project detail

Vývoj cementových kompozitů a procesních parametrů pro 3D tisk prvků splňujících požadavky dopravních staveb

Duration: 01.01.2022 — 31.12.2025

Funding resources

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

- whole funder (2022-01-23 - not assigned)

On the project

Podstatou projektu je výzkum a vývoj v oblasti automatizování stavebních procesů. Projekt se zaměřuje na vývoj materiálu pro velkorozměrovou aditivní výrobu s aplikací v dopravní infrastruktuře. Oblast velkorozměrové aditivní výroby ve stavebnictví zaznamenává v posledních letech prudký nárůst aplikací. Jedním z limitů technologie jsou specifické nároky na materiál z důvodu technologických limitů aditivní výroby. Pro úspěšné praktické využití výhod aditivní výroby cementových kompozitů je nutné splnit kvalitativní kritéria definované Ministerstvem dopravy v dokumentu TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ kapitola 18 (dále jen TKP18). Toho je možné dosáhnout na úrovni materiálu, technologie a procesních parametrů aditivní výroby.

Keywords
3DCP; materiály;

Mark

CK03000240

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Škaroupka David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Žižková Nikol, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Podroužek Jan, doc. Dr.techn. Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Computer Aided Engineering and Computer Science
- (2021-06-09 - not assigned)

Results

VESPALEC, A.; PODROUŽEK, J.; BOŠTÍK, J.; MIČA, L.; KOUTNÝ, D. Experimental study on time dependent behaviour of coarse aggregate concrete mixture for 3D construction printing. Construction and building materials, 2023, vol. 376, no. 5, p. 1-12. ISSN: 0950-0618.
Detail