Project detail

FIT BUT - Preparation of own project for Horizon Europe program

Duration: 01.05.2021 — 31.12.2021

Funding resources

Jihomoravský kraj - Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II
- part funder (2021-05-01 - 2021-12-31)

On the project

Fakulta informačních technologií v Brně je excelentní vysokoškolské pracoviště, které má mnohaletou zkušenost s realizací mezinárodních projektů, do kterých jsou zapojena velká konsorcia. Realizace přípravného projektu v rámci projektu Smart Akcelerátor v JMK II umožní FIT kvalitní přípravu budoucího podání vlastního projektu do mezinárodního programu Horizon Europe, konkrétně do výzvy Twinning. Tato výzva je zaměřena na institucionální networking, který napomáhá přenosu znalostí, dovedností a výměně osvědčených praktik, a tím stimuluje zvýšení kvality výzkumných kapacit.

Description in English
The Faculty of Information Technology in Brno is an excellent university workplace with many years of experience in the implementation of international projects with participation of large consortia. The implementation of the preparatory project within the Smart Accelerator project in JMK II will enable FIT to prepare well for the future submission of its own project to the international Horizon Europe program, specifically to the Twinning call. This call focuses on institutional networking, which facilitates the transfer of knowledge, skills and the exchange of best practices, thus stimulating an increase in the quality of research capacities.

Keywords
IT, Networking, R&D, Výměna zkušeností, Šíření dobré praxe

Key words in English
IT, Networking, R&D, Exchange of experience, Dissemination of good practice

Default language

Czech

People responsible

Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Information Systems
- (2021-03-24 - 2021-12-31)
Department of Intelligent Systems
- (2021-03-24 - 2021-12-31)
Department of Computer Systems
- (2021-03-24 - 2021-12-31)