Detail projektu

Studijní program Space Applications

Období řešení: 01.09.2021 — 01.03.2024

O projektu

Cílem projektu je přispět k profilaci Jihomoravského kraje jako technologicky vyspělého regionu zaměřeného na sofistikované produkty s vysokou přidanou hodnotou. Nástrojem k dosažení cíle je zavedení nového, anglicky vyučovaného magisterského studijního programu zaměřeného na vesmírné aplikace. Výstupem projektu je akreditace programu Space Applications na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Vzhledem k interdisciplinaritě programu je část programu zabezpečována odborníky Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT. Studijní program je připravován v součinnosti s Jihomoravskými inovačním centrem (JIC) a firmami zapojenými do ESA BIC inkubátoru. Další rozvoj těchto firem je v současnosti podmíněn dostatkem kvalifikovaných odborníků, zaměřených na oblast kosmických aplikací. Projekt má pomoci tuto podmínku naplnit. Firmy, které projektu přislíbily podporu, delegují své zástupce do Rady studijního programu. Díky tomu budou moci ovlivňovat přípravu programu i samotný vzdělávací proces. K dalšímu provázání dojde díky stážím a praxím studentů ve firmách, společným projektům (semestrální a diplomové práce) a společným výzkumným aktivitám. Tradice VUT v Brně a jeho reputace v oblasti elektrotechnického a strojního inženýrství je zárukou dlouhodobé udržitelnosti zaváděného studijního programu. Atraktivnost vesmírného segmentu, rostoucí počet kosmických aplikací a perspektivnost zaměstnání v daném oboru je zárukou vysokého zájmu studentů o připravovaný obor (tento fakt dokládají výsledky anonymního průzkumu provedeného mezi studenty). Jelikož podobný obor nelze studovat na žádné z blízkých univerzit, máme díky výuce v angličtině ambici přilákat talentované studenty i ze zahraničí.

Klíčová slova
studijní program; space

Označení

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014359

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (25.03.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Jihomoravský kraj - Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji II
- plně financující