Detail projektu

Studium vlivu stavebních konstrukcí na procesy klimatické změny

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Ke globální klimatické změně významnou měrou přispívá také stavebnictví. Děje se tak prostřednictvím produkce skleníkových plynů, které jsou emitovány při technologických procesech doprovázejících výrobu stavebních materiálů. Syntéza současných poznatků a periodické obnovování obrazu stavu poznání jsou nezbytné pro environmentálně uvědomělý vývoj stavebnictví.

Označení

FA-J-21-7300

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav stavitelství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

HORENSKÝ, D. Emise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálů. 2022. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Přírodní materiály – příspěvek ke zmírnění globální klimatické změny. TZB Haus Technik, 2021, roč. XV., č. 2/2021, s. 56-58. ISSN: 1803-4802.
Detail