Detail projektu

ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu

Období řešení: 01.03.2021 — 31.12.2023

Zdroje financování

Ministerstvo životního prostředí ČR - Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu - financovaný z Norských fondů 2014–2021

- plně financující (2021-09-29 - nezadáno)

O projektu

V projektu je provedeno navržení komplexu vzorových adaptačních opatření s orientací na snižování popřípadě eliminaci negativních vlivů globální změny klimatu na pilotních územích Moravskoslezského kraje. Projekt reaguje na požadavky výzvy „Bergen“, tj. podpořit implementaci a realizaci demonstračních projektů adaptačních opatření. Součástí řešení je rovněž navržení systému vzorového monitoringu dopadů změn klimatu, hodnocení efektů adaptačních opatření a návrhy nástrojů pro překonávání bariér implementace adaptace v konkrétních podmínkách.

Klíčová slova
adaptační opatření, mitigační opatření, realizace opatření, strategie, studie, změna klimatu

Označení

3520 - AdaptaN II

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dumbrovský Miroslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Horáková Věra, Ing. - spoluřešitel
Nováková Alena - spoluřešitel
Sobotková Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Suchá Kateřina, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (18.10.2020 - nezadáno)
EKOTOXA
- spolupříjemce (01.03.2021 - 31.12.2023)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
- spolupříjemce (01.03.2021 - 31.12.2023)