Project detail

Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod

Duration: 01.06.2021 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - 5. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- whole funder (2021-05-18 - 2023-12-31)

On the project

Cílem a předpokládaným hlavním výsledkem projektu je harmonizace a inovace stávajících postupů při analýze dopravních nehod tak, aby znalci měli k dispozici jednotně aplikovaná kritéria pro interpretaci příčin a průběhu dopravní nehody ve formě standardů zakládajících metodický postup sloužící jako jednotně aplikovaný postup využitelný při výkonu znalecké činnosti v této oblasti. Existence standardizovaného postupu při znalecké činnosti, v podobě definovaných standardů, pak bude základem sloužícím jako jednotně aplikovaný postup využitelný při jmenování znalců a dohledu nad nimi v této oblasti.

Keywords
analýza silniční nehody, soudní znalec, znalecký posudek, národní právní úprava

Mark

TL05000028

Default language

Czech

People responsible

Belák Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Jelínek David, Ing. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Křižák Michal, Ing. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Expertise in Mechanical Engineering, Analysis of Traffic Accidents and Vehicle Assessment
- (2020-10-08 - not assigned)
Institute of Production Machines, Systems and Robotics
- (2021-06-01 - 2023-12-31)

Results

BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; ĎATKO, M.; VOJTÍŠEK, T. Analýza závažné dopravní nehody. Mikulov: 2021.
Detail

BRADÁČ, A.; KŘIŽÁK, M.; SEMELA, M.; ĎATKO, M.; VOJTÍŠEK, T. Moderní analýza závažné dopravní nehody. Mikulov: 2022.
Detail

KŘIŽÁK, M. Využití fotogrammetrie při ASN. ExFoS 2022 - Sborník příspěvků. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2022. s. 62-74. ISBN: 978-80-214-6033-1.
Detail