Project detail

Externí evaluace na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder

On the project

Projekt navazuje na projekt Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých vysokých škol, který byl řešen v roce 2018. V roce 2019 se projektové aktivity zaměří na implementaci vytvořených hodnotících nástrojů, vyhodnocování získaných dat a jejich komparativní analýzu. Výsledná data získaná od uchazečů, studentů a absolventů budou sloužit jako základ pro další zkvalitňování vzdělávacího procesu na zapojených fakultách. Klíčová část projektu v roce 2019 bude soustředěna na zajištění externí evaluace zahraničními odborníky na problematiku hodnocení kvality na vysokých uměleckých školách. Získané údaje budou využity pro vytvoření návrhů komunikačních strategií směrem k uchazečům, studentům i široké veřejnosti.

Keywords
Evaluace; EQ-Arts (European Quality Enhancement Agency for the Arts)

Default language

Czech

People responsible

Cenek Filip, doc. MgA. - fellow researcher
Fajnor Richard, doc. Mgr. - fellow researcher
Hládeková Katarína, MgA., Ph.D. - fellow researcher
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Lungová Barbora, Mgr. et MgA. - fellow researcher
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Houser Milan, doc. MgA. - principal person responsible

Units

Dean’s Office
- (2019-01-01 - 2019-12-31)