Detail projektu

Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující

O projektu

Základní koncepce centralizovaného rozvojového projektu Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol se zaměřuje na posílení konkrétních mechanizmů na jednotlivých uměleckých fakultách působících na neuměleckých veřejných vysokých školách nezbytných pro komplexní autoevaluaci, která povede k širšímu využití stávajících možností informačních systémů těchto vysokých škol s ohledem na specifika uměleckých fakult a na nich realizovaných uměleckých studijních programů a tvůrčích činností s důrazem kladeným na využití těchto mechanizmů v rámci akreditačních procesů.

Klíčová slova
autoevaluace; akreditace; umělecké školy

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Houser Milan, doc. MgA. - hlavní řešitel
Baloun Vít, MgA. - spoluřešitel
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Děkanát
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (08.04.2020 - nezadáno)