Project detail

Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder

On the project

Základní koncepce centralizovaného rozvojového projektu Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol se zaměřuje na posílení konkrétních mechanizmů na jednotlivých uměleckých fakultách působících na neuměleckých veřejných vysokých školách nezbytných pro komplexní autoevaluaci, která povede k širšímu využití stávajících možností informačních systémů těchto vysokých škol s ohledem na specifika uměleckých fakult a na nich realizovaných uměleckých studijních programů a tvůrčích činností s důrazem kladeným na využití těchto mechanizmů v rámci akreditačních procesů.

Keywords
autoevaluace; akreditace; umělecké školy

Default language

Czech

People responsible

Baloun Vít, MgA. - fellow researcher
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Houser Milan, doc. MgA. - principal person responsible

Units

Dean’s Office
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Fine Arts
- (2020-04-08 - not assigned)