Detail projektu

Dispersanto 2.0

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Záměrem projektu je rozšíření databáze tvůrčích technologií Dipersanto.com, která byla v předchozím roce založena v rámci specifického výzkumu. Databáze slouží jako zdroj informací o technikách a materiálech užívaných v uměleckých oborech. V roce 2020 měla proběhnout série workshopů na jejichž základě by databáze byla doplněna o nové příspěvky. Kvůli omezení setkávání, byly workshopy kompenzovány podle možností online prostředí (viz. popis dosažených výsledků). Dále došlo k aktualizaci webu, doplnění příspěvků jenž dokumentují design malby jenž je předmětem doktorandské práce včetně doplnění obrazové dokumentace materiálových vzorků .

Klíčová slova
technologie, umění, řemesla, databáze, open-source, malba

Označení

FaVU-J-20-6367

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tajovský Jakub, MgA. - hlavní řešitel
Houser Milan, doc. MgA. - spoluřešitel

Útvary

Ateliér malířství 3
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

TAJOVSKÝ, J.: Dispersanto.com; Dispersanto.com. Databáze je uložena na serveru VUT. URL: www.dispersanto.com. (specializovaná veřejná databáze)
Detail

Odkaz