Project detail

Dispersanto 2.0

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Záměrem projektu je rozšíření databáze tvůrčích technologií Dipersanto.com, která byla v předchozím roce založena v rámci specifického výzkumu. Databáze slouží jako zdroj informací o technikách a materiálech užívaných v uměleckých oborech. V roce 2020 měla proběhnout série workshopů na jejichž základě by databáze byla doplněna o nové příspěvky. Kvůli omezení setkávání, byly workshopy kompenzovány podle možností online prostředí (viz. popis dosažených výsledků). Dále došlo k aktualizaci webu, doplnění příspěvků jenž dokumentují design malby jenž je předmětem doktorandské práce včetně doplnění obrazové dokumentace materiálových vzorků .

Keywords
technologie, umění, řemesla, databáze, open-source, malba

Mark

FaVU-J-20-6367

Default language

Czech

People responsible

Houser Milan, doc. MgA. - fellow researcher
Tajovský Jakub, MgA. - principal person responsible

Units

Painting Studio 3
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Fine Arts
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

TAJOVSKÝ, J.: Dispersanto.com; Dispersanto.com. Databáze je uložena na serveru VUT. URL: www.dispersanto.com. (specializovaná veřejná databáze)
Detail

Link