Detail projektu

Návrh modulárního dřevěného konstrukčního systému typu gridshell

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Záměrem výzkumu je návrh modulárního konstrukčního systému typu gridshell pro velkorozponové stavby. Výzkum bude probíhat metodou „research by design“ syntézou celosvětových poznatků o dřevěných modulárních konstrukcích a konstrukcích typu gridshell. Zkoumání bude probíhat ve dvou fázích – z počátku vyhledáním teoretických i praktických příkladů a prováděním případových studií. Následně budou shromážděná data využita pro návrh řešeného systému. Výsledkem bude popis navrženého systému fyzický model ve vhodném měřítku.

Označení

FA-J-20-6473

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavitelství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

KUDA, D. Modular timber gridshell structure system. 2020.
Detail

KUDA, D. Modular Timber Gridshells. 2020.
Detail

KUDA, D. Modulární dřevěné konstrukce typu gridshell pro velkorozponové stavby. 2021.
Detail

KUDA, D. Dřevěné progresivní konstrukce v architektuře. 2020.
Detail

KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Gridshells. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 2021, vol. 28, no. 1, p. 72-79. ISSN: 2029-9990.
Detail