Detail projektu

Efektivní nakládání s vodními zdroji na jižní Moravě

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Projekt bude zaměřen na efektivní využívaní vodních zdrojů v oblasti jižní Moravy v podmínkách kimatické změny. Bude se zabývat z části efektivním řízením vodních nádrží a optimalizací jejich funkčních prostorů včetně potenciálu využití vodní energie v podmínkách nejistoty změny klimatu a nejistoty měření, z části pak využitím alternativních zdrojů vody pro závlahu, se zaměřením na vyhodnocení rizik při závlaze vyčištěnými odpadními vodami.

Klíčová slova
řízení nádrží, závlaha odpadní vodou

Označení

FAST-S-20-6346

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Bednář Martin, Ing. - spoluřešitel
Černý Vojtěch, Ing. - spoluřešitel
Paseka Stanislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zedník Ondřej, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

PASEKA, S. Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot vstupních dat. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2020, roč. 63, č. 09-10(2020), s. 26-34. ISSN: 0322-886X.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D. Designing the operating rules of a reservoir to maximise the financial revenue from a hydropower plant: Case study of Mostiste, Czech Republic. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2020. p. 103-112. ISBN: 978-619-7603-17-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, vol. 11, no. 10, p. 1-20. ISSN: 2077-0472.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠKARPA, P. Pokročilá technologie přírodních čistíren z České republice - výsledky a zkušenosti. In Odpadové vody 2020 Zborník prednášok a posterov 11. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2020. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-2-5.
Detail

PASEKA, S.; MARTON, D. The Impact of the Uncertain Input Data of Multi-Purpose Reservoir Volumes under Hydrological Extremes. Water, 2021, vol. 13, no. 10, p. 1-25. ISSN: 2073-4441.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Testovací kolona; Testovací kolony filtračních materiálů využívaných pro přírodní čistírny odpadních vod. Testovací kolony jsou umístěny na ČOV v obci Dražovice. V rámci technologické linky čistírny za horizontálními filtračním poli.. (funkční vzorek)
Detail