Project detail

Efektivní nakládání s vodními zdroji na jižní Moravě

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

On the project

Projekt bude zaměřen na efektivní využívaní vodních zdrojů v oblasti jižní Moravy v podmínkách kimatické změny. Bude se zabývat z části efektivním řízením vodních nádrží a optimalizací jejich funkčních prostorů včetně potenciálu využití vodní energie v podmínkách nejistoty změny klimatu a nejistoty měření, z části pak využitím alternativních zdrojů vody pro závlahu, se zaměřením na vyhodnocení rizik při závlaze vyčištěnými odpadními vodami.

Keywords
řízení nádrží, závlaha odpadní vodou

Mark

FAST-S-20-6346

Default language

Czech

People responsible

Bednář Martin, Ing. - fellow researcher
Černý Vojtěch, Ing. - fellow researcher
Paseka Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zedník Ondřej, Ing. - fellow researcher
Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Results

PASEKA, S. Optimální návrh zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot vstupních dat. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2020, roč. 63, č. 09-10(2020), s. 26-34. ISSN: 0322-886X.
Detail

BEDNÁŘ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D. Designing the operating rules of a reservoir to maximise the financial revenue from a hydropower plant: Case study of Mostiste, Czech Republic. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2020. p. 103-112. ISBN: 978-619-7603-17-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, vol. 11, no. 10, p. 1-20. ISSN: 2077-0472.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠKARPA, P. Pokročilá technologie přírodních čistíren z České republice - výsledky a zkušenosti. In Odpadové vody 2020 Zborník prednášok a posterov 11. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2020. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-2-5.
Detail

PASEKA, S.; MARTON, D. The Impact of the Uncertain Input Data of Multi-Purpose Reservoir Volumes under Hydrological Extremes. Water, 2021, vol. 13, no. 10, p. 1-25. ISSN: 2073-4441.
Detail

ZEDNÍK, O.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.: Testovací kolona; Testovací kolony filtračních materiálů využívaných pro přírodní čistírny odpadních vod. Testovací kolony jsou umístěny na ČOV v obci Dražovice. V rámci technologické linky čistírny za horizontálními filtračním poli.. (funkční vzorek)
Detail