Detail projektu

Figurína pro nárazové zkoušky s variabilní hmotností

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je provést dokončení již navržené figuríny pro nárazové zkoušky, u které bude možné variovat její hmotnost a následně nárazové zkoušky provést. Na základě získaných dat bude porovnáno chování standardních a obézních figurín při nárazových zkouškách.

Označení

ÚSI-J-20-6403

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sedláčková Martina, Ing. - hlavní řešitel
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)