Detail projektu

Výzkum a vývoj v oblasti zvyšování kvality výroby velkých obrobků – přesné a opakovatelné ustavení a měření obrobků

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2023

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující (2020-02-06 - 2023-12-31)

O projektu

Projekt je primárné zaměřen na vývoj technických prostředků a postupů v oblasti ustavování, upínání a kontroly velkých obrobků v rozmezí hmotnosti 10 až 60 t a rozměrech větších než 4000 mm. Tyto nové postupy mají za cíl výrazným způsobem zefektivnit výrobní proces, a to jak z hlediska času nutného pro realizaci ustavení a upnutí, tak i nezbytných úkonů, které by bylo možné minimalizovat. Dosažení předloženého cíle bude díky integraci jednotlivých prvků dle koncepce Industry 4.0.

Klíčová slova
velké obrobky, přesná výroba, ustavování, měření, digitální dvojče, průmysl 4.0

Označení

FW01010012

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2023)

Výsledky

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VELECKÝ, P.; ZUTH, D.: SUO 60; Systém pro precizní ustavování obrobků s nosností až 60 t. Slovácké strojírny, Uherský Brod. URL: https://sub.cz/slovacke-strojirny-uhersky-brod/stavitelne-prvky/. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; ANDRŠ, O.; VELECKÝ, P.: ASU 100; Autonomní systém pro ustavování obrobků (ASU). VUT, FSI Technická 2896/2 61669 Brno Ústav výrobních strojů, sysémů a robotiky C1/118. URL: https://sub.cz/slovacke-strojirny-uhersky-brod/stavitelne-prvky/. (funkční vzorek)
Detail