Project detail

Výzkum a vývoj v oblasti zvyšování kvality výroby velkých obrobků – přesné a opakovatelné ustavení a měření obrobků

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2023

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- whole funder (2020-02-06 - 2023-12-31)

On the project

Projekt je primárné zaměřen na vývoj technických prostředků a postupů v oblasti ustavování, upínání a kontroly velkých obrobků v rozmezí hmotnosti 10 až 60 t a rozměrech větších než 4000 mm. Tyto nové postupy mají za cíl výrazným způsobem zefektivnit výrobní proces, a to jak z hlediska času nutného pro realizaci ustavení a upnutí, tak i nezbytných úkonů, které by bylo možné minimalizovat. Dosažení předloženého cíle bude díky integraci jednotlivých prvků dle koncepce Industry 4.0.

Keywords
velké obrobky, přesná výroba, ustavování, měření, digitální dvojče, průmysl 4.0

Mark

FW01010012

Default language

Czech

People responsible

Bradáč František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bražina Jakub, Ing. - fellow researcher
Houška Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Jankových Róbert, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Jelínek Adam, Ing. - fellow researcher
Kroupa Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pavlík Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šrámek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Štěpánek Vojtěch, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vetiška Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Holub Michal, doc. Ing., Dipl.-Ing, Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VELECKÝ, P.; ZUTH, D.: SUO 60; Systém pro precizní ustavování obrobků s nosností až 60 t. Slovácké strojírny, Uherský Brod. URL: https://sub.cz/slovacke-strojirny-uhersky-brod/stavitelne-prvky/. (funkční vzorek)
Detail

HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; ANDRŠ, O.; VELECKÝ, P.: ASU 100; Autonomní systém pro ustavování obrobků (ASU). VUT, FSI Technická 2896/2 61669 Brno Ústav výrobních strojů, sysémů a robotiky C1/118. URL: https://sub.cz/slovacke-strojirny-uhersky-brod/stavitelne-prvky/. (funkční vzorek)
Detail