Detail projektu

Analýza realitního trhu v přeshraničních regionech

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

V rámci výzkumu bude prováděna analýza realitního trhu v kontextu intenzity výstavby a makroekonomických ukazatelů s ohledem na celkovou prosperitu regionu. Pouze propracovaná koncepce regionálního rozvoje zahrnující i podporu bydlení může zvrátit negativní vývoj postupného vylidňování venkova a periferních oblastí. V tomto projektu předpokládáme realizaci výzkumu v oblasti společné hranice České republiky s Rakouskem a Slovenskem.

Označení

FAST-S-19-5899

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G.; KREJZA, Z. Construction Production as a Key Indicator of the TerritorialDevelopment. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

KREJZA, Z.; KOCOURKOVÁ, G.; VAŇKOVÁ, L.; ŠEBESTOVÁ, M. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT WITHIN THE CONSTRUCTION LIFE CYCLE. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulharsko: 51 Alexander Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria, 2019. p. 429-436. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; VAŇKOVÁ, L.; KREJZA, Z.; LACIGA, J. Methods of funding and impact of transportation investments on territorial development. Economic and Social Development, 45th International Scientific Conference on Economic and Social Development –XIX International Social Congress (ISC 2019), Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, 2019. p. 186-195. ISSN: 1849-7535.
Detail