Detail projektu

Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Období řešení: 01.01.1997 — 31.12.1999

Označení

GA103/97/0106

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.1997 - 31.12.1999)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (1900-01-01 - nezadáno)

Výsledky

STARÝ, M. Neural networks applied to the flood warning system in basins with reservoirs. In Workshop IndAgua 1999. Brusel: Agua, 1999. p. 1 ( p.)
Detail

STARÝ, M.; REC, O. Simulační model vodohospodářské soustavy s otimalizací řízení odtoků vody z nádrží ve vztahu ke kvalitě vody v říční síti. Rostlinná výroba, 1998, roč. 44, č. 11, s. 517 ( s.)ISSN: 0370-663X.
Detail

STARÝ, M. Modelling of concentration of oxygen dissolved in water flow under point source of contamination. Rostlinná výroba, 1996, vol. 42, no. 1, p. 11-16. ISSN: 0370-663X.
Detail

STARÝ, M.; REC, O. Change in the water quality in flowing through the valley reservoir. Rostlinná výroba, 1997, vol. 43, no. 4, p. 193-198. ISSN: 0370-663X.
Detail

STARÝ, M.; REC, O. Modelling of changes in water quality within water management system. Rostlinná výroba, 1997, vol. 43, no. 8, p. 389-394. ISSN: 0370-663X.
Detail

KREMLÁČEK, I. Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2000, roč. 48, č. 1, s. 16-31. ISSN: 0042-790X.
Detail