Project detail

Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO)

Duration: 01.06.2019 — 31.08.2021

Funding resources

Evropská unie - Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

- whole funder (2018-11-01 - not assigned)

On the project

Zpracování vědeckého zkoumání příležitostí za účelem zlepšení železničního spojení mezi JMK a dolnorakouským regionem. Koordinátorem je Centrum dopravního výzkumu v Brně. Dalším účastníkem řešení je rakouský FH St. Pölten a VUT FAST, ústav železničních konstrukcí a staveb.

Description in Czech
Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Untersuchung über Möglichkeiten zur Verbesserung der Bahnverbindungen zwischen der südmährischen und der niederösterreichischen Region. Koordinator und Leadpartner ist das Zentrum für Verkehrsforschung in Brno. Projektpartner sind die österreichische FH St. Pölten mit ihrem Department Bahntechnologie und Mobilität sowie das Institut für Eisenbahnkonstruktionen und -Bauten der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Brno.

Keywords
vědecké zkoumání, zlepšení železniční spojení, JMK a dolnorakouský region, zvýšení dopravní kapacity AT – CZ, převedení části dopravy na koleje

Key words in Czech
Wissenschaftliche Untersuchung, Verbesserung der Eisenbahnverbindung, südmährische und niederösterreichische Region, Erhöhung der Verkehrskapazität AT – CZ, Verlagerung eines Teils des Verkehrs auf die Schiene

Mark

ATCZ158TRANSREGIO

Default language

Czech

People responsible

Seelmann Herbert, Ing. - fellow researcher
Valehrach Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2019-06-01 - 2021-05-31)
Transport Research Centre
- (2019-06-01 - 2021-05-31)