Detail projektu

Konference doktorského studia

Období řešení: 01.06.2018 — 31.12.2018

O projektu

Konference bude setkáním studentů doktorandského studia na FA VUT v Brně každoročně pořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Letošní ročník bude časově zařazen v době konání celorepublikové akce Týden vědy a techniky 2018 (5.–11.11.2018). Studenti budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na aktuálně zpracovávané téma svojí disertační práce. Každý z prezentujících studentů publikuje svůj příspěvek ve sborníku konference a současně vytvoří grafický poster velikosti B1, který bude prezentovat téma dizertační práce na společné výstavě. Porota složená z interních i externích odborníků poskytne studentům okamžitou zpětnou vazbu a případně navrhne další směřování výzkumu.

Klíčová slova
doktorské studium, věda a výzkum, konference

Označení

RP_VS/2018/12

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav prostorové tvorby
- příjemce (13.06.2018 - nezadáno)
Ústav urbanismu
- spolupříjemce (01.06.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2018-06-01 - 2018-12-31)

Výsledky

DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst 2. Rozvoj a plánování soudobých měst 2. VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN: 978-80-214-5630-3.
Detail

BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura. In PhD Research Sympozium 2018. 2018. s. 77-82. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Prostorové kvality veletržních areálů v České republice. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. s. 53-60. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov. 2018.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura. Brno: 2018.
Detail

STRUHAŘÍK, D. VÝVOJ TYPOLOGIE OTEVŘENÉHO BYTOVÉHO DOMU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ VE 20. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 111-117. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

JENČKOVÁ, B. Elasticita sídelní struktury a rozvoj sídel do krajiny: podíl zastavěného území a zastavitelných ploch v krajině. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. s. 12-19. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

OBRŠÁL, N. Východiska flexibilního územního plánování. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 42-46. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2018. s. 83-91. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; KILNAROVÁ, P.; MATYÁŠOVÁ, J.; MOGGERT, M.; OBRŠÁL, N.; SMRŽOVÁ, K.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; ZÍKA, V.; GABRIEL, M.; ADAMEC, E.; BAŽÍK, L.; HOLOPÍRKOVÁ, L.; KUDA, D.; STRUHAŘÍK, D.; NOVÁK, J.: Výstava konferenčních posterů PhD Research Sympozia 2018. Brno (05.11.2018)
Detail

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.: PhD Research Sympozium 2018. FA VUT v Brně (07.11.2018)
Detail