Detail projektu

Analýza rozvoje infrastruktury území a realitního trhu ve vazbě na nákladovost stavebnictví 4.0

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

V regionálním měřítku se vyšší úroveň infrastruktury projevuje jako výhoda, působí jako multiplikátor a zvyšuje ekonomický potenciál regionu. V oblasti technické a sociální infrastruktury je realizován největší objem stavebních investic. V rámci udržitelného rozvoje území je potřeba vyhodnotit míru vybavenosti regionů ve vazbě na ukazatele ekonomického rozvoje a regionální cenové úrovně. Toto vyhodnocení by mělo být základním podkladem pro vytvoření rozvojové strategie jednotlivých regionů.

Označení

FAST-S-18-5405

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vaňková Lucie, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Chovancová Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krejza Zdeněk, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mecová Anna, Ing. - spoluřešitel
Sofka Filip, Ing. - spoluřešitel
Suk Ondřej, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G. Voluntary associations of municipalities as one of the instruments of regional development. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 999-1006. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

VAŇKOVÁ, L.; KREJZA, Z.; MECOVÁ, A.; SUK, O.; LUKEŠ, J. Competitiveness of the Olomouc Region with Respect to Future Regional Development Possibilities. In 35th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 476-485. ISSN: 1849-7535.
Detail

CHOVANCOVÁ, J.; KREJZA, Z.; VAŇKOVÁ, L. Bank Guarantees of Construction Projects, their Concept in Management Accounting and Role in Regional Development. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
Detail

KREJZA, Z.; VAŇKOVÁ, L.; CHOVANCOVÁ, J. Carbon Footprint Associated with Construction Industry and Determination of its Theoretical Amount. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-11. ISSN: 1755-1307.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; VAŇKOVÁ, L. Financing the development of technical infrastructure in municipalities and micro-regions. In 18th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2018, Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 299-306. ISBN: 978-619-7408-72-0. ISSN: 1314-2704.
Detail