Detail projektu

Evaluace potenciálu rozvoje měst a přístupy vedoucí k rozvoji

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Tento projekt se bude věnovat metodikám spojeným s indexací rozvoje/developmentu lidských sídel (měst) a to s ohledem na stávající metodiky i na nové přístupy vedoucí ke správnému rozhodování co se týče investic ve stavebnictví. Zároveň se projektu bude věnovat limitům, které jsou zakotveny v daných územích a přístupům, jak nastavit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem při spolupráci na stavebních investicích.

Označení

FAST-J-18-5569

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vařbuchta Petr, Ing. - hlavní řešitel
Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. Index of Development: Influence of City Plan Limits. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail