Detail projektu

Popílkové geopolymery se senzorickými vlastnostmi

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Studie se bude zabývat přípravou geopolymerů na bázi popílku s obsahem vybraného funkčního plniva, které zajistí jejich zvýšenou elektrickou vodivost. Kromě vlivu dávky plniva na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu matrice budou sledovány také elektrické vlastnosti a jejich změny při zatížení. Sledování změn elektrické rezistivity materiálu je základem nové koncepce moderních materiálů a konstrukcí schopných kontinuálního monitorování jejich stavu např. z hlediska napětí, tvorby trhlin, sledování teploty a vlhkosti nebo monitorování dopravy.

Označení

FAST-J-18-5484

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mizerová Cecílie, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P. Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi. In Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 443-447. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Conductive Metakaolin Geopolymer with Steel Microfibres. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech publications Ltd., 2021. p. 59-64. ISSN: 1662-9779.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Enhanced Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composites with Carbon Nanotubes. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. p. 137-142. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P. Electrical properties of fly ash geopolymer composites with graphite conductive admixtures. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 72-76. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail