Detail publikace

Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi

MIZEROVÁ, C. KUSÁK, I. ROVNANÍK P.

Originální název

Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi

Český název

Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současné studie naznačují, že „chytré“ konstrukční materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí mohou být využity pro detekci strukturních změn materiálu nebo konstrukce a tím umožnit její snazší monitorování a následnou údržbu. Tato studie je zaměřena na použití sazí jako vodivého plniva v popílkových geopolymerních maltách. Geopolymery s obsahem sazí 0,5–4,0 % byly posouzeny z hlediska vlivu sazí na vybrané elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti a změny v mikrostruktuře matrice. Přestože rostoucí obsah sazí způsobil značné zlepšení elektrické vodivosti, byl spojen také s vyšším obsahem pórů v pojivu a sníženou pevností.

Český abstrakt

Současné studie naznačují, že „chytré“ konstrukční materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí mohou být využity pro detekci strukturních změn materiálu nebo konstrukce a tím umožnit její snazší monitorování a následnou údržbu. Tato studie je zaměřena na použití sazí jako vodivého plniva v popílkových geopolymerních maltách. Geopolymery s obsahem sazí 0,5–4,0 % byly posouzeny z hlediska vlivu sazí na vybrané elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti a změny v mikrostruktuře matrice. Přestože rostoucí obsah sazí způsobil značné zlepšení elektrické vodivosti, byl spojen také s vyšším obsahem pórů v pojivu a sníženou pevností.

Klíčová slova

popílek; geopolymer; uhlíkové saze; elektrické vlastnosti; mechanické vlastnosti

Vydáno

31.01.2019

Nakladatel

VUT v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

Juniorstav 2019

Strany od

443

Strany do

447

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT155359,
 author="Cecílie {Mizerová} and Ivo {Kusák} and Pavel {Rovnaník}",
 title="Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi",
 annote="Současné studie naznačují, že „chytré“ konstrukční materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí mohou být využity pro detekci strukturních změn materiálu nebo konstrukce a tím umožnit její snazší monitorování a následnou údržbu. Tato studie je zaměřena na použití sazí jako vodivého plniva v popílkových geopolymerních maltách. Geopolymery s obsahem sazí 0,5–4,0 % byly posouzeny z hlediska vlivu sazí na vybrané elektrické vlastnosti, mechanické vlastnosti a změny v mikrostruktuře matrice. Přestože rostoucí obsah sazí způsobil značné zlepšení elektrické vodivosti, byl spojen také s vyšším obsahem pórů v pojivu a sníženou pevností.",
 address="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2019",
 chapter="155359",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 year="2019",
 month="january",
 pages="443--447",
 publisher="VUT v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}