Detail projektu

Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok

Období řešení: 01.03.2018 — 29.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je sestavení filtrační kolony a testování filtračních materiálů, které se používají pro eliminaci plynu sirovodíku H2S. Sirovodík vzniká ve stokových sítích při charakteristických podmínkách (velké doby zdržení, tlakové systémy apod.). Pro provozovatele stokových sítí je problematika zápachu aktuálním problémem, který je nutné sekundárně řešit. Testování sorpčních náplní má hlavní cíl pro jejich přímou aplikaci v problematickém území.

Označení

FAST-S-18-5545

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Korytář Ivo, Ing. - spoluřešitel
Novák Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Žíla Radim, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

KORYTÁŘ, I.; HLUŠTÍK, P. Eliminace zápachu ze stok - provozní zkušenosti. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 153-158. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ŠLECHTOVÁ, T. Řešení zápachu na stokové síti provozovateli. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 127-130. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Legislation governing wastewater discharges in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1315.
Detail

SINGROVÁ, V.; ŠEVČÍK, J. Combined aeration and mixing system and its use in practice. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
Detail

HLUŠTÍK, P. Main parameters of a wastewater treatment plant up to 2000 PE in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
Detail