Project detail

Testování sorpčních náplní pro odstranění zápachu ze stok

Duration: 01.03.2018 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Podstatou projektu je sestavení filtrační kolony a testování filtračních materiálů, které se používají pro eliminaci plynu sirovodíku H2S. Sirovodík vzniká ve stokových sítích při charakteristických podmínkách (velké doby zdržení, tlakové systémy apod.). Pro provozovatele stokových sítí je problematika zápachu aktuálním problémem, který je nutné sekundárně řešit. Testování sorpčních náplní má hlavní cíl pro jejich přímou aplikaci v problematickém území.

Mark

FAST-S-18-5545

Default language

Czech

People responsible

Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Korytář Ivo, Ing. - fellow researcher
Novák Tomáš, Ing. - fellow researcher
Žíla Radim, Ing. - fellow researcher
Raclavský Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2018-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

KORYTÁŘ, I.; HLUŠTÍK, P. Eliminace zápachu ze stok - provozní zkušenosti. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 153-158. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ŠLECHTOVÁ, T. Řešení zápachu na stokové síti provozovateli. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 127-130. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Legislation governing wastewater discharges in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-6. ISSN: 1755-1315.
Detail

SINGROVÁ, V.; ŠEVČÍK, J. Combined aeration and mixing system and its use in practice. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
Detail

HLUŠTÍK, P. Main parameters of a wastewater treatment plant up to 2000 PE in the Czech Republic. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
Detail