Detail projektu

Využití dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji pro technickou infrastrukturu

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Výzkum bude probíhat paralelně. Část řešitelů se zaměří na doplnění relační databáze o nově vzniklé nebo zaniklé dobrovolné svazky obcí v Jihomoravském kraji. Dále na aktualizaci stavu technické infrastruktury u těch jihomoravských obcí, které v roce 2016 nebyly napojeny na společný vodovod, kanalizaci či čistírnu odpadních vod

Označení

FAST-S-17-4686

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrabincová Dagmar, PhDr. Mgr. - hlavní řešitel
Dorušák Petr, Ing. - spoluřešitel
Hladík Roman, Ing. - spoluřešitel
Kocourková Gabriela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Linkeschová Dana, PhDr., CSc. - spoluřešitel
Nowak Jiří, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

TICHÁ, A.; KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; LINKESCHOVÁ, D. Mapping the Issue of Water Supply Network and Sewerage System in the Czech Republic. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 339-349. ISBN: 978-953-8168-21-5.
Detail

LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; DORUŠÁK, P. POSSIBILITIES OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS’ COOPERATION IN THE CONSTRUCTION AREA IN THE CZECH REPUBLIC. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 611-618. ISBN: 978-619-7408-16-4. ISSN: 2367-5659.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A.; HLADÍK, R. Voluntary associations of municipalities and their influence on the development of technical infrastructure. 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 977-984. ISBN: 978-619-7408-16-4. ISSN: 2367-5659.
Detail

VAŇKOVÁ, L.; KOCOURKOVÁ, G.; CHOVANCOVÁ, J. Impact of Innovations on Regional Development. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 399-406. ISBN: 978-619-7408-16-4. ISSN: 2367-5659.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A. Pracovní inženýrství. Brno: Akademické nakladateství CERM, s.r.o Brno, 2018. ISBN: 978-80-7204-973-8.
Detail

LABUDEK, L.; ROUDNÁ, V.; NOWAK, J.; TICHÁ, A. EVALUATION OF THE INFLUENCE OF THE DIFFERENT POSSESSIVE MODELS OF THE WATER INFRASTRUCTURE ON THE PRICE OF WATER IN THE CZECH REPUBLIC. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 117-124. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
Detail

HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; TICHÁ, A. Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji. In Konference Inteligentní regiony. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. s. 40-40. ISBN: 978-80-02-02732-4.
Detail

HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D.: Mapa kanalizací dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji; Mapa kanalizací dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji. krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor strategického rozvoje. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; TICHÁ, A.; LINKESCHOVÁ, D.: Mapa vodovodů dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji; Mapa vodovodů dobrovolných svazků obcí v Jihomoravském kraji. krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor strategického rozvoje. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail