Project detail

Unikátní analytické metody pro posouzení souvislosti vlastností a struktury stavebních hmot na bázi surovin z alternativních zdrojů

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2018

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na využití metod pro posuzování nově vyvíjených hmot, u nichž jsou některé složky nahrazovány alternativními surovinami. Konkrétně se jedná o RTG tomograf (CT; situován v Centru AdMaS), který umožňuje nedestruktivně posoudit strukturu dané hmoty a to v trojrozměrném měřítku. Tato metoda není pro zkoumání stavebních hmot zatím příliš rozšířena. Výstupy z CT budou doplněny i pomocí běžně využívaných fyzikálně-mechanických a chemických testů. Důvodem je pochopení souvsilosti mezi užitnými parametry a změnami struktury.

Mark

FAST-S-17-3874

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Černý Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hudečková Petra, Ing. - fellow researcher
Keprdová Šárka, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lédl Matěj, Ing. - fellow researcher
Morkusová Kristýna, Ing. - fellow researcher
Müller Jiří, Ing. - fellow researcher
Novák Vítězslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Roháček Lukáš, Ing. - fellow researcher
Žlebek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Results

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Development of Epoxy Grout Containing Fine Waste from Production of Mineral Wool Board Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2018, no. 878, p. 275-280. ISSN: 1660-9336.
Detail

VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Issue of epoxy based coatings system crystallization and effect of partial crystallinity on mechanical parameters. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 147-152. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti počítačové tomografie pro nedestruktivní analyzování strukturních změn malty vystavené kombinaci nepříznivých vlivů. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 59-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Possibilities of aerated concrete recyclate and fluid fly ash usage in autoclaved composite production. WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 2018, vol. 2018, no. 14, p. 418-425. ISSN: 2224-3496.
Detail

ČERNÝ, V.; MELICHAR, J.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. The Influence of Sulfates on Tobermorite Formation in Lime-Ash Composite. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 179-183. ISSN: 0255-5476.
Detail

LÉDL, M.; ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Use of Computed Tomography for the Evaluation of Autoclaved Aerated Concrete Structure. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 70-75. ISSN: 1013-9826.
Detail

NOVÁK, V.; ZACH, J. Study of hydrophobic modification of ceramic elements. In Rehabilitation and Reconstruction of buildings. Key Engineering Materials (print). 776. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 121-126. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
Detail

MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; FLEISCHHACKER, J.; DROCHYTKA, R. Content of Aluminium Hydroxide in Lime-Silica Composite and its Influence on Tobermorite Formation. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 195-199. ISSN: 0255-5476.
Detail