Detail projektu

Reologické vlastnosti modifikovaných alkalicky aktivovaných aluminosilikátů

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Cílem řešení navrhovaného projektu bude studium aplikace a vlivu různých polymerních přísad na reologické (mez toku, viskozita) a mechanické vlastnosti (lomové zkoušky) modifikovaných alkalicky aktivovaných aluminosilikátů na bázi strusky a metakaolinu. Přínosem projektu bude nález nejefektivnější receptury kompozitního materiálu na bázi strusky a metakaolinu. Dalším výsledkem je pochopení procesů probíhajících při modifikaci alkalicky aktivovaných aluminosilikátů polymerními přísadami a zlepšení zpracovatelnosti čerstvé směsi geopolymerů.

Označení

FAST-J-17-4628

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mikhailova Olesia, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaník Pavel, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

MIKHAILOVA, O.; ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; ROVNANÍK, P. Influence of Polymer Additives on Mechanical Fracture Properties and on Shrinkage of Alkali Activated Slag Mortars. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 39-44. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
Detail