Detail projektu

MOST - Moderní a otevřené studium techniky

Období řešení: 01.09.2017 — 30.06.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy

- plně financující (2019-09-01 - 2022-12-31)

O projektu

Projekt obsahuje soubor strategických aktivit, které reagují na změny ve vnějším prostředí (rozvoj znalostní ekonomiky a měnící se potřeby trhu práce) a identifikované vnitřní nedostatky. Realizací provázaných strategických aktivit, implementovaných fakultami a součástmi, dojde ke zvýšení oborové i všeobecné kvality, relevance a otevřenosti vzdělávání na VUT. Soubor znalostí a dovedností absolventa na výstupu vzdělávání bude lépe odpovídat potřebám zaměstnavatelů a znalostní ekonomiky.

Popis anglicky
The project deals with a set of strategic activities that respond to changes in the external environment (development of the knowledge economy and the changing needs of the labour market) and identified internal weaknesses. The implementation of coherent strategies, implemented by the faculties will increase industry and general quality, relevance and openness of education at the UNIVERSITY of TECHNOLOGY. Set of knowledge and skills of graduate education at the output will better match the needs of employers and the knowledge economy.

Klíčová slova
Rozvoj

Klíčová slova anglicky
The development

Označení

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Odbor studijních záležitostí
- příjemce (29.08.2016 - nezadáno)
Centrum sportovních aktivit
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta architektury
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta podnikatelská
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Fakulta výtvarných umění
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
NETME Centre
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Rektorát
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Středoevropský technologický institut VUT
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)
Ústav soudního inženýrství
- spolupříjemce (01.04.2017 - 31.12.2022)

Výsledky

BÁTOROVÁ, M.; BLAHUTKOVÁ, M.; PERIČKOVÁ, L. Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice. In Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů. Plzeň: Západočeské univerzity v Plzni, 2019. s. 80-96. ISBN: 978-80-261-0838-2.
Detail

Carlos Silva, Hugo Louro, Jan Stastny, João Freitas, Tiago Barbosa, Daniel A. Marinho, Aldo M. Costa e Ana Conceição. Análise dos parâmetros cinemáticos da técnica de crol em nadadores de águas abertas. In Proceedings of the XLV Technical and Scientific Congress of the Portuguese Association of Swimming Technicians. Motricidade. 2023. s. 25-26. ISSN: 1646-107X.
Detail

KOŠÍČKOVÁ, I.; ELIÁŠ, L. Nauka o budovách 1. Nauka o budovách 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 1-208. ISBN: 978-80-214-5790-4.
Detail

GONJO, T.; OLSTAD, B.; ŠŤASTNÝ, J.; CONCEIÇÃO, A.; SEIFERT, L. Intra- and inter-individual variability in the underwater pull-out technique in 200 m breaststroke turns. PLOS ONE, 2023, vol. 18, no. 3, p. 1-17. ISSN: 1932-6203.
Detail

BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, J.; LEPKOVÁ, H. Kvalitativní analýza plavecké techniky pomocí Micro Electro Mechanikal System se synchronním video záznamem. 2018.
Detail

PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E.: Steppe oven. (workshop studentský)
Detail

PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E.: Dekorace v hliněné omítce. (workshop studentský)
Detail

PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.: Přírodní barvy. FA VUT Brno (07.12.2018)
Detail

Odkaz