Detail projektu

Karel IV. - Sakrální architektura

Období řešení: 01.05.2016 — 31.12.2016

O projektu

Výstava studentských prací připravená k 700. Výročí narození Karla IV., byla založena na prolínání dvou možných přístupů k prezentaci architektonického díla. Fyzické strukturální modely vytvořili studenti 1. ročníku v ateliéru Základů architektury pod vedením Doc. Ing.arch. Jaroslava Drápala, CSc.. Druhá část byla sestavena z digitálních rekonstrukcí sakrálních staveb, prací studentů 5. ročníku v rámci předmětu modulového semináře pod vedením Doc.Ing.arch. Ivo Boháče, Ph.D. Nejednalo se o vyčerpávající encyklopedický přehlede staveb spojených se jménem Karla IV. Konečný výběr prezentovaných objektů byl proto podřízen základní myšlence vzdát poctu jedné z nejvýznamnějších osobností našich i světových dějin. Svým dílem přispět k důstojnému průběhu oslav 700. výročí narození této osobnosti. Připomenout význam Karla IV. v oblasti společenského života, která je nejbližší naší profesi – v architektuře a urbanismu. Ve výsledku byl nabídnut pohled na strukturální, digitální modely a rekonstrukce několika sakrálních objektů, staveb stojících na vrcholu architektonických žánrů coby pomyslných příbytků Boha, míst s nesmírným ideovým nábojem a logicky míst koncentrujících řemeslné i umělecké projevy člověka na té nejvyšší úrovni. Vybrány byly objekty z Pražského hradu, sídla králů, z Prahy, hlavního města království, ale také z jiných míst Čech a Moravy. Abychom v naší malé kolekci prezentovali nezměrnou šíři záběru stavebních a architektonicko-urbanistických aktivit císaře a krále Karla IV., byly prezentovány stavby dochované do dnešní doby, stavby v průběhu dalších staletí přetvářené a měněné, ale také stavby nikdy nedokončené v původně zamýšleném rozsahu či již neexistující. Kolekci doplnil příklad chrámu Sv. Jakuba v Brně jako ukázka významné sakrální stavby sice o něco mladší, nicméně stavěné pod přímým vlivem Karlovy královské huti Parléřovců.

Klíčová slova
Karel IV.; sakrální architektura; Senát; Diecézní muzeum

Klíčová slova anglicky
Charles IV; sacral architecture; The Senate; Diocesan Museum

Označení

RP_VS/2016/6

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (01.05.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2016-06-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŠŤASTA, J. Orientace kostelů po druhém vatikánském koncilu na území brněnské diecéze. In Sborník abstraktů. 2017. s. 24-24. ISBN: 9788021454620.
Detail

ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. část). Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. část). 1. Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2016. s. 1-50. ISBN: 978-80-7537-028-0.
Detail

ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (1. část). Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (1. část). 1. Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2013. s. 1-112. ISBN: 978-80-87584-46-0.
Detail

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura. Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN: 978-80-214-5327-2.
Detail

ŠŤASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvětlení v sakrální architektuře a využití v praxi, Sborník konference Věda Výzkum Inovace 2017. In Sborník konference Věda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017. s. 5-11. ISBN: 9788090669727.
Detail

LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P. Karel IV.- sakrální architektura. In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brně, 2017. s. 12-15. ISBN: 978-80-214-5327-2.
Detail

ŠŤASTA, J. O vhodném množství světla v sakrální architektuře. Světlo, 2017, roč. 20, č. 1, s. 18-20. ISSN: 1212-0812.
Detail

ŠŤASTA, J. DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE. In Sborník abstraktů. 2017. s. 49-49. ISBN: 9788021454620.
Detail

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.: Bienale Zpřítomnění IX - Dolní Kounice. (výstava tématická)
Detail

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.: Diecézní muzeum Brno - Karel IV. - sakrální architektura. (výstava tématická)
Detail

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.: Karel IV. - sakrální architektura. (výstava tématická)
Detail