Detail projektu

Automatizace, měření a monitoring montážních procesů

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem řešení projektu je výzkum a následný vývoj monitorovacích prostředků pro specifické montážní procesy ložisek. Tyto monitorovací a měřící prostředky budou implementovány do procesu výroby za účelem kontroly kvality výrobků. Cílem je vyloučit lidský faktor v procesu hodnocení shody výrobku s kvalitativními požadavky. Záměrem projektu je zavedení plnoautomatické kontrolně-montážní linky ložiskových dílů s nulovými vadami konečného výrobku.

Popis anglicky
The aim of the project is research and subsequent development monitoring means for specific bearing assembly processes. These monitoring and measuring devices will be implemented into the production process in order to control product quality. The aim is to eliminate the human factor in the process of evaluation of product compliance with quality requirements. The intention of the project is the introduction of fully automatic controlassembly lines of bearing parts with zero defects in the final product.

Klíčová slova
monitoring; automatizace; montážní proces; optické prvky; laserové prvky; ložiskové díly;

Klíčová slova anglicky
monitoring; automation; mounting process; optical elements; laser elements; bearing parts;

Označení

TH02010830

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

JANÁKOVÁ, I.; ŠEDIVÁ, S.; BENEŠ, P. Transparent Layer Compensation at the Active Triangulation Systems. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). IFAC, 2019. p. 508-513. ISSN: 2405-8963.
Detail

JANÁKOVÁ, I.; ŠEDIVÁ, S.; BENEŠ, P.: 2x2DAcTri; Systém pro kompenzaci transparentní vrstvy u systému aktivní triangulace. ÚAMT FEKT VUT v Brně, Technická 12, Brno, T12 SE2.149. (funkční vzorek)
Detail