Detail projektu

Elektronický tester tlumení náprav automobilů

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- částečně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vývoj testeru podvozků osobních automobilů zcela nové koncepce včetně zcela nové zkušební metodiky. Základem nového testeru je kompaktní inerciální jednotka snímající pohyb karoserie automobilu při přejezdu překážky. Řidič rozjede vozidlo na rychlost cca 10 km/h a přejede koly testované strany vozu přesně definovanou překážku na vozovce. Prostorový pohyb dokmitávající odpružené hmoty je zaznamenáván, analyzován řídícím počítačem a jsou vyhodnoceny tlumící schopností závěsu. O chybně zvolené rychlosti, či jiném problému je řidič informován zvukovým i světelným signálem. Výhody metody: - jednoduchá instalace měřícího systému - minimální nároky na zkušební prostor a kvalifikaci řidiče - nízká pořizovací cena měřícího systému - malá závislost výsledku na konfiguraci podvozku

Klíčová slova
tester podvozku; osobní automobil

Označení

TH02010663

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav konstruování
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)
Modulartest s.r.o.
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Výsledky

MAZŮREK, I.: Momend 2; Kyvný rám pro identifikaci momentu setrvačnosti osobního automobilu 2. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=3557. (funkční vzorek)
Detail

MAZŮREK, I.: Over 7D; Model dynamické struktury podvozku vozidla při přejezdovém testu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=3618. (software)
Detail

JENIŠ, F.; MAZŮREK, I.; SKUHRAVÝ, P.: ControlBox; Řídící a analytický program přejezdového testeru. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/393. (software)
Detail

MAZŮREK, I.; JENIŠ, F.; SKUHRAVÝ, P.: Prah; Univerzální přejezdová překážka. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=376. (funkční vzorek)
Detail

MAZŮREK, I.; JENIŠ, F.; SKUHRAVÝ, P.: RBox; Inerciální jednotka pro snímání pohybu karoserie. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/392. (funkční vzorek)
Detail

JENIŠ, F.; MAZŮREK, I.: Overcross 7D; Simulační model dynamické struktury podvozku vozidla při přejezdovém testu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=372. (software)
Detail