Detail projektu

Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Podstatou porjektu je návrh, využití a implementace optimalizačních modelů vodárenských distribučních systémů (WDS), jejich ověření v laboratorních podmínkách i na reálných vodárenských systémech se zapojením posluchačů doktorského a magisterského studijního programu.

Označení

FAST-S-16-3730

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. p. 71-76. ISSN: 1877-7058.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-3039.
Detail

SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. HYDRAULICKÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI TLAKOVÝCH POMĚRŮ VE VODÁRENSKÝCH SÍTÍCH. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 188-194. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail