Detail projektu

Filtrační materiály využitelné v denitrifikačních bioreaktorech

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Navrhovaný projekt se zabývá studiem filtračních materiálů pro denitrifikační bioreaktory, které jsou inovativní technologií pro odstraňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. Cílem projektu je návrh postupu hodnocení materiálů, stanovení fyzikálních vlastností vybraných materiálů, testy vyluhovatelnosti, chemická analýza výluhů a stanovení jejich toxicity. Výsledkem bude kromě výše uvedeného postupu hodnocení také posouzení vhodnosti využití vybraných materiálů pro praxi a srovnáni s výsledky projektu NAZV QJ1520280.

Označení

FAST-J-16-3014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

SCHRIMPELOVÁ, K. Statické testy náplní denitrifikačních bioreaktorů. In Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2016. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 81-86. ISBN: 978-80-89882-00-7.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Náplně denitrifikačních bioreaktorů. Vodní hospodářství, 2017, roč. 67, č. 3, s. 12-16. ISSN: 1211-0760.
Detail

SCHRIMPELOVÁ, K. Výluhy náplní denitrifikačních bioreaktorů. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz, 2017. s. 178-178. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail