Detail projektu

Využití registru svazků pro marketingové potřeby výzkumu a vývoje na FAST

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Jde o prověření funkčnosti a investičních možností svazků obcí působících na území Jihomoravského kraje a vytvoření systému databáze svazku obcí Jihomoravského kraje pro využití FAST, VUT, Admas a subjektů veřejné správy. Dále pro využití spolupráce s vysokými školami a výzkumnými centry pro komunikační a marketingové účely.

Označení

FAST-S-16-3474

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrabincová Dagmar, PhDr. Mgr. - hlavní řešitel
Kocourková Gabriela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krestová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Linkeschová Dana, PhDr., CSc. - spoluřešitel
Netolická Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Štrich Petr, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

LINKESCHOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; KRESTOVÁ, V. NEEDS OF PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR IN THE SOUTH MORAVIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC MAKING USE OF ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES AND ITS REGISTER. In 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 459-466. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

KOCOURKOVÁ, G.; HRABINCOVÁ, D.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P. USE OF THE REGISTER OF MUNICIPALITIES FOR INVESTMENT PURPOSES. In 3 International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Bulharsko: International Multidisciplinary Sceintific Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 913-920. ISBN: 978-619-7105-75-9. ISSN: 2367-5659.
Detail

LINKESCHOVÁ, D.; VAGUNDOVÁ-DRGÁČOVÁ, L. Polytechnická výchova z pohledu praktiků ve stavebních firmách. In Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělání, 2016. s. 49-55. ISBN: 978-80-7481-187-6.
Detail

HRABINCOVÁ, D.; TICHÁ, A. Využití facility managementu ve veřejné správě v České republice. TZB-info, 2016, roč. 16, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

HRABINCOVÁ, D.; KOCOURKOVÁ, G.; LINKESCHOVÁ, D.; KRESTOVÁ, V.; NETOLICKÁ, Z.; ŠTRICH, P. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF MUNICIPALITIES AND POSSIBILITIES FOR THEIR FURTHER DEVELOPMENT. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT V Brně, FAST, 2016. p. 252-261. ISSN: 1805-6784.
Detail