Detail projektu

Strategie developmentu pro rekonverzi industriálnich objektů v ČR a modifikace modelů hodnocení jejich ekonomické efektivnosti

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Česká architektura disponuje rozsáhlým industriálním dědictvím, které se v současnosti stává polem interdisciplinárních sporů jejichž většinovým výsledkem je demolice. Tento problém tkví především v ekonomické negramotnosti architektů, kteří hájí revitalizační koncept pouze v kulturně-historických a estetických návaznostech. Je proto nutné, aby se naučili komunikovat a prodávat své koncepty v jazyce ekonomických sfér, který dokáže investiční skupině jasně zprostředkovat jejich záměry a ekonomicko-marketingovou ziskovost revitalizací.

Označení

FA/FP-J-16-3557

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav navrhování
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta podnikatelská
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

KOZELSKÝ, T. Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů jejich ekonomické náročnosti. In Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Architektura. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016. s. 79-92. ISBN: 978-80-7204-947-9.
Detail

STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj měst. Brno: VUTIUM, FA VUT v Brně, Ústav urbanismu, 2017. s. 1-65. ISBN: 978-80-214-5478-1.
Detail

VYLETELOVÁ, S. Dolná oblasť Vítkovice - projekt obnovy. In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, FA VUT v Brně, 2017. ISBN: 978-80-214-5478-1.
Detail

VYLETELOVÁ, S. Motivácia privátneho sektora k účasti na rekonverzií industriálnych objektov. Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 42-48. ISSN: 1212-0855.
Detail

KOZELSKÝ, T. Architektonická konverze budov jako ekonomicky udržitelný model developmentu.
Detail

KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2017.
Detail

KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid. In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, VUT v Brně, 2017. s. 80-92. ISBN: 978-80-214-5478-1.
Detail

URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradičných prírodných materiálov na vidieku. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. s. 142-148. ISBN: 978-80-552-1707-9.
Detail

KOZELSKÝ, T. Adaptive Re-Use: Trend navrhování měst. Urbanismus a územní rozvoj, roč. 2017, č. 3, ISSN: 1212-0855.
Detail