Detail projektu

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině

Období řešení: 02.02.2015 — 30.04.2016

O projektu

Víceoborový projekt zaměřený na eliminaci negativních dopadů změny klimatu, zejména pak extrémní jevy dopadu změny klimatu tj. sucho a lokální přívalové srážky na území Jihomoravského kraje. Ten lze na základě dosavadních klimatických dat a očekávaných scénářů považovat za nejpostiženější kraj (zejména suchem) na celém území ČR. Hlavní zacílení projektu je směrováno na sektor zemědělství a lesnictví, který využívá 90% plochy JMK a u kterého lze očekávat v důsledku změny klimatu snížení přirozené produkční schopnosti půd a následně výnosů zemědělských plodin nebo přírůstu lesních dřevin. Naopak při úspěšné realizaci adaptace může sektor zemědělství a lesnictví vykázat největší efekty.

Popis anglicky
It is a multidisciplinary project focused on mitigation of negative climate change impacts, particularly the extreme phenomena of climate change impacts, i.e. drought and rainstorms in the South Moravian Region. On the basis of the current climatic data and expected scenarios, this region can be considered the most affected region (particularly by drought) in the Czech Republic. The main focus of the project is aimed at the agriculture and forestry sector, which utilizes 90% of SMR’s area and in which, due to the climatic change, a reduction in the natural land capability and subsequently in farm crop revenues or forest tree species increases can be expected. Conversely, if the adaptation implementation is successful, the agriculture and forestry sector can show the most significant effects.

Klíčová slova
adaptace území, klimatické změny, sucho, přívalové srážky, zemědělsví, lesnictví

Klíčová slova anglicky
adaptation of territory, climate change, drought, rainstorms, agriculture, forestry

Označení

EHP-CZ02-OV-1-039-2015

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum AdMaS - VP2 - EGAR
- příjemce (02.02.2015 - nezadáno)
Ústav vodního hospodářství krajiny
- spolupříjemce (13.01.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující (2015-02-02 - nezadáno)

Výsledky

SOBOTKOVÁ, V.; DUMBROVSKÝ, M.; SOBOTKA, J. The methods for field assessment of rill erosion in the Czech Republic. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015. Conference Proceedings. Soils. International multidisciplinary geoconference SGEM. Book3. Albena, Bulgaria: 2015. p. 371-378. ISBN: 978-619-7105-37-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

Odkaz