Detail projektu

Workshop navrhovania a realizácie skladaných štruktúr v architektúre

Období řešení: 01.06.2015 — 31.12.2015

O projektu

Intenzívny kurz pre študentov predmetu Ateliér a voliteľný predmet KOV nadväzuje na naše predchádzajúce aktivity na poli skladaných "origami" štruktúr. Jeho cieľom je sprostredkovať študentom empirickú skúsenosť s používaním návrhových a realizačných metód lomenicového pavilónu. Tieto skúsenosti využijú hneď v zimnom semestri akademického roku 2015/2016 pri návrhu skladanej architektúry a dizajnu v spomínaných predmetoch.

Popis anglicky
Intensive course for students enrolled in the Studio and elective class KOV builds on our previous activities in the field folded "origami" structures. Its aim is to provide students with experience using the empirical design and realization of a temporary folded plate pavilion. These experiences will be used during the winter semester of the academic year 2015/2016 in the design of the folding architecture and design in the mentioned subjects.

Klíčová slova
skladané štruktúry, origami, výstavníctvo, architektúra, workshop, lomenice

Klíčová slova anglicky
folded structure, origami, exhibition, architecture, workshop, folded plate structures

Označení

RP_VS/2015/11

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav teorie architektury
- příjemce (01.06.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2015-06-01 - 2015-12-31)

Výsledky

NOVÁK, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses. St. Anne´s College, University of Oxford, Oxford, United Kingdom.
Detail

PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S.; Vysoké učení technické v Brně: Skládaný interiérový pavilon. 30220, užitný vzor. (2016)
Detail

PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S.; Vysoké učení technické v Brně: Výstavní pavilón. 37016, průmyslový vzor. (2017)
Detail

NOVÁK, J.: Life Space; Life Space. Dočasná instalace ve městě Lucca v Itálii.. URL: http://kubonovak.com/portfolio-all/life-space-for-the-lucca-biennale-2018/. (socha)
Detail

PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S.: Foldable Pavilion ORIgloo 2015; Skládaný interiérový pavilon ORIgloo. Ústav prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

NOVÁK, J.; PALACKÝ, J.: Folded structures worskshop. Brno (12.10.2015)
Detail