Detail projektu

Analýza ekonomických rizik spojených s vodními stavbami a jejich počítačová simulace

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je analýza situace v oblasti veřejných investic pro vodní stavby. Na základě získaných dat budou určena ekonomická rizika a bude provedeno jejich hodnocení. Rizika budou rozdělena do tří skupin s ohledem na jejich významnost a bude navrženo opatření. Hlavním výstupem bude rejstřík rizik nejvíce ovlivňujících projekty v daném odvětví. Pro vybraná rizika bude provedena počítačová simulace. Vstupní data budou použita z projektu týkajícího se vyhodnocení ekonomické efektivnosti investic do rozvoje infrastruktury vodních cest.

Označení

FAST-J-15-2800

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V. Economic Evaluation of Investment in Development of Waterway Infrastructure. In MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-87952-12-2.
Detail